Zuzia

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Kutrzuba
2. Data urodzenia  1888
3. Miejsce urodzenia  Głowaczowa Pilzno galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: W wojsku prawdopodobnie od 1915 r niestety nic nie wiem dokładnie było zdjęcie dziadka w mundurze mama nie pamięta jak wyglądał. Dziadek był w niewoli ruskiej 5 lat to by znaczyło że dostał się do niewoli na początku wojny w niewoli było bardzo ciężko bo rzadko o niej wspominał.


STRONA GŁÓWNA