English version

yata

Pokrewieństwo: wuj

1. Imię i nazwisko  Władysław Wolanin
2. Data urodzenia  02.08.1881?
3. Miejsce urodzenia  Dulcza Wielka
4. Zmobilizowany  01.10.1916
5. Jednostka  32 pułk piechoty
6. Przebieg służby i awanse  Kapelan wojskowy
7. Miejsca pobytu  Zakopane, Sucha
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: służył do ? XII 1918


STRONA GŁÓWNA