wszebor

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Bronisław Łukańko
2. Data urodzenia  ok. 1896
3. Miejsce urodzenia  Żywiec, kocurów
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Bośnia, front włoski (?)
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA