English version

Wojtek

Przodek: Wojciech Dąbrowski. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Wojciech Dąbrowski
2. Data urodzenia  22.04.1900
3. Miejsce urodzenia  Mrzygłód, Bezirk Sanok, Galizien
4. Zmobilizowany  1917?
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  Wiedeń, niewola włoska
7. Odznaczenia, odznaki  ?

Więcej: W okresie międzywojennym pracował w Straży Granicznej


STRONA GŁÓWNA