English version

Wituary

Przodek: Franciszek Stachnik. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Stachnik
2. Data urodzenia  10.04.1887
3. Miejsce urodzenia  Paszczyna/Dębica/Galicja
4. Zmobilizowany  08.1914
5. Jednostka  40 pułk piechoty 1. armii
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Rzeszow
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: 1913 - na szkoleniu rezerwistów 15 kompanii 40 pułku w Nisku


STRONA GŁÓWNA