Webersfeld

Pokrewieństwo: prapra...:)

1. Imię i nazwisko   Józef Jakub Weber von Webersfeld
2. Data urodzenia  ok. 1855
3. Miejsce urodzenia  nie ustalone
4. Zmobilizowany  od ok. 1865 w szkole kadeckiej?
5. Jednostka  IR Nr 45. X Korpus z Sanoka
6. Przebieg służby i awanse  1892- Oberst, w r. 1918 jeszcze figuruje w Szematyzmach jako Oberst
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: krewny

1. Imię i nazwisko  Milan Webersfeld (pisownia też: Weber von Webersfeld)
2. Data urodzenia  ok. 1870?
3. Miejsce urodzenia  Lwów (Lemberg)
4. Zmobilizowany  1914 r.
5. Jednostka  pułk ułanów na Węgrzech. Landwehra chyba
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: krewny

1. Imię i nazwisko  Aleksander Webersfeld (pisownia też: Weber von Webersfeld)
2. Data urodzenia  ok. 1870?
3. Miejsce urodzenia  Lwów (Lemberg)
4. Zmobilizowany  1914 r.
5. Jednostka  LdSt. IR Nr. 19, IX Korpus z Lemberg
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  na Węgrzech: Beregszasz (Berehove)
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: zachowały się ciekawe kartki pisane z Berehove... W cywilu był (przed 1914) c.k. Oficjałem skarbowym we Lwowie. Zm. we Lwowie w r. 1935.


Pokrewieństwo: krewny

1. Imię i nazwisko  Ernst Karl Wilhelm Freiherr von Kutschera
2. Data urodzenia  20.02.1884
3. Miejsce urodzenia  Wiedeń (Wien)
4. Zmobilizowany  1914 r.
5. Jednostka  Steirisches IR "Freiherr von Succovaty" Nr. 87
6. Przebieg służby i awanse  08.1914 - Galicja. IR Nr. 87. 55 brygada piechoty, 28 dywizjonu, III korpusu. 26.08.1914 bitwa pod Złoczowem, nast. w Karpatach, nast. na froncie w Serbii - 19.09.1914 bitwa pod Borin i Biljeg, bitwa pod Jagodnjš, w maju 1915 przerzucony na front włoski - z 10 batalionem.
7. Miejsca pobytu  binie pod Doberdo - 17. 08.1915
8. Odznaczenia, odznaki  Wojskowy Krzyż Zasługi III Kl (Militarverdinstkreuz) i Eisernes Kreuz.

Więcej: jest zdjęcie z r. 1914 i r. 1915. zmarł: 17.08.1915 pod Doberdo (Gorycja).


Pokrewieństwo: krewny

1. Imię i nazwisko  Władysław Godfrejów (lub też: Godfrej, Godfrejow, Godfreyow)
2. Data urodzenia  16.05.1886
3. Miejsce urodzenia  Tarnopol, Galizien.
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Leutnant Leibgarde
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: jest zdjęcie ale w mundurze WP. Szukam info o przebiegu służby w c.k. Po r. 1918 - abs. Akademii Medyko-Chirurgicznej i Akademii Med. Weterynaryjnej we Lwowie. lekarz wet. i kapitan w 23 Pułku Ułanów Grodzieńskih, nast. oficer sztabowy w Grodnie. Zm. w Nowym Sączu - 01.06.1957


Pokrewieństwo: krewny

1. Imię i nazwisko  Simon ReichsGraf von Wimpffen
2. Data urodzenia  02.12.1897
3. Miejsce urodzenia  Ercsi, Węgry (Ungarn)
4. Zmobilizowany  1914?
5. Jednostka  Kavallerie-Schutzenhalbregiments Tiroler Kaiserschutzen Nr. 1
6. Przebieg służby i awanse  1917-Leutnant, od 1915 do r. 1918 -czyli do śmierci - w 162 Pułku Łączności - Telegrafenregiment
7. Miejsca pobytu  front włoski
8. Odznaczenia, odznaki  Wojskowy Medal Zasługi Signum Laudis z mieczami, Srebrny Medal Walecznoœci (Topferkeitsmedaille) i Karl-Truppenkreuz.

Więcej: poległ 26.05.1918. "poległ we wsi, ciągnąc kable telefoniczne" jak mawiała moja babka.


STRONA GŁÓWNA