Varia, czyli różne
Opracowania przygotowane przez twórców i użytkowników serwisu 

  Cmentarze wojenne
Sławomir Kułacz
Groby wojskowe z okresu I wojny światowej w Leżajsku i Sarzynie


Kwatera
na cmentarzu komunalnym w Leżajsku (Ul. Cmentarna) 
Zlokalizowana w rogu cmentarza komunalnego, tuż koło głównej bramy. Nieustalona jest liczba i narodowość większości pochowanych.
   
Sławomir Kułacz
Cmentarze wojenne w okolicach Sieniawy
Aktualizacja 2014!

Powstanie opisanych niżej cmentarzy było wynikiem zaciętych walk, jakie stoczyły wojska austro-węgierskie i niemieckie w maju i czerwcu 1915 r. aby odzyskać zajęty przez Rosjan przyczółek mostowy Sieniawa. Był to ważny punkt Rosyjskiego oporu wykorzystujący zbudowane przez Austriaków umocnienia[ ...]
   

Omnibus
Cmentarz wojenny na wzgórzu klasztornym w Kalwarii Zebrzydowskiej

DRAG. MARTIN PRATNEKER
D.R.5
3.XI.1914

   
Sławomir Kułacz
Informacja o dokumentach w Archiwum Państwowym w Lublinie

Sygn. 255 Plany cmentarzy wojennych (wojskowych) w Lublinie 1916-1918 [Deutscher Soldatenfriedhof am Bahnhof Lublin [ob. ul. Nowy Świat],  Neuer Militärfriedhof [ul. Obrońców Pokoju] [Akta luźne]

   
Sławomir Kułacz
Kwatery i cmentarz wojenny w Jarosławiu

Powyższy tekst to zarys szerszego artykułu, w którym uwzględnione zostaną wyniki przeprowadzonych niedawno badań archiwalnych.

   
Sławomir Kułacz
Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na wschód od Jarosławia

Wymienione wyżej pułki wchodziły w skład 2. Dywizji Piechoty Gwardii, 19. Dywizji Piechoty i 20. Dywizji Piechoty. Cmentarz jest więc miejscem spoczynku prawie 500 żołnierzy rosyjskich i nieustalonej liczby żołnierzy niemieckich.

   
  Wojsko
Paweł Kukurowski
Bitwa pod Gorlicami
Oraz:
Wspomnia z bitwy pod Gorlicami / Walki w okolicach Skołoszyna

W niedzielny poranek, 2 maja 1915 r., o godzinie 6 rano, na całej – kilkudziesięciokilometrowej linii frontu ponad 1000 dział różnego kalibru rozpoczęło potężne przygotowanie artyleryjskie. Ogień był kierowany na zasieki z drutu kolczastego, na pierwszą linię okopów rosyjskich, gniazda karabinów maszynowych, stanowiska artylerii, a także zaplecze.

   
Artur Pałasiewicz 
Uchylanie się mieszkańców Galicji od służby wojskowej w c.k. armii

Jak każda armia, tak i armia austro-węgierska borykała się z problemem uchylania się poborowych od służby wojskowej. 
Władze państwowe usiłowały ograniczyć to zjawisko w sposób administracyjny, wprowadzając rozmaite reformy wojskowe.

 
Sławomir Kułacz
Ufortyfikowana strażnica kolejowa koło Tryńczy
Aktualizacja 2014!

Strażnicę z Tryńczy wzniesiono na północnym brzegu Wisłoka, równolegle do nasypu, na planie prostokąta o wymiarach około 12 x 10 m. Posiada dwie wieże (wykusze) o rzucie 3 / 4 koła (średnica około 3 m) umieszczone na przeciwległych narożnikach.
   
Sławomir Kułacz
Zarys najstarszych dziejów garnizonu Nisko

W 1900 roku garnizon liczył 366 osób, co plasuje go w grupie najmniejszych garnizonów armii austro-węgierskiej. Wojenny etat austro-węgierskiego batalionu piechoty wynosił już około tysiąca żołnierzy, ale i to nie daje podstaw by mówić, że niżański garnizon miał duże znaczenie strategiczne.
 
   
 
  Pozostałe
Sławomir Kułacz
Austro-węgierskie dworce kolejowe linii Przeworsk–Rozwadów

Pierwsze odcinki „drogi żelaznej” otwarto w Galicji w 1847 roku, ale Leżajsk musiał czekać jeszcze pół wieku na połączenie kolejowe. Stosunkowo nieodległe miasta miały je już wcześniej: w 1859 Przeworsk leżący przy magistrali Kraków–Przemyśl–Lwów oraz 1887 Rozwadów (przez Tarnobrzeg do Dębicy).
 

 

Artur Pałasiewicz
Pocztówki...

Prezentuję na naszym „Fahnen” kilkadziesiąt pocztówek, związanych z armią Austro-Węgier. Na dokładkę tylko z jednym rodzajem broni – piechotą.
Skąd takie zainteresowania, dlaczego armia zaborcza, dlaczego piechota… Nie są to pytania retoryczne, na każde mogę odpowiedzieć.

   
Artur Pałasiewicz
Pocztówki... 2

Przedstawiam kolejna porcyjkę pocztówek z moich zbiorów.
Ponieważ zbieram pocztówki, ale dotyczące piechoty, chciałbym pokazać, jak poruszali się żołnierze, reprezentujący królową broni.

   
Małgorzata i Grzegorz Modrzyńscy
Tracąc wzrok w służbie Bellony

Chcieliśmy przybliżyć sytuację polskich żołnierzy walczących w armii austro-węgierskiej, którzy podczas wojny utracili wzrok. [...] Szacuje się, że nawet 6% wszystkich rannych stanowili żołnierze z uszkodzeniami narządu wzroku.
   
 

Publikowane tu artykuły stanowią własność intelektualną ich twórców.
Zabronione jest ich kopiowanie, przetwarzanie i powtórne publikowanie.


WSTECZ