English version

Ursi

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Julian Kułacz
2. Data urodzenia  20.06.1899
3. Miejsce urodzenia  Chicago, USA. Zam. Groble, powiat Nisko, Galicja (Korps Kommando X - Przemyśl)
4. Zmobilizowany  1917?
5. Jednostka  10. GAR?
6. Przebieg służby i awanse  Feuerwerker?
7. Miejsca pobytu  Budapest, front włoski (Piave)
8. Odznaczenia, odznaki  ?

Uwagi: Odbył artyleryjski kurs w Budapeszcie, walczył nad Piawą. Nie trafił do niewoli. Służba w 12 Pułku Artylerii Polowej. Na przełomie lat 1923 i 1924 założył z Janem Koniorem Ochotniczą Straż Pożarną w Groblach. W latach 90. awansowany do stopnia podporucznika WP. Zmarł 6.01.1995 r. w rodzinnej miejscowości.

W c.k. armii służyli też moi pozostali pradziadkowie:
Franciszek Indycki
(ur. 20.09.1891), żołnierz piechoty (Włochy),
Michał Sibiga
(ur. 07.09.1898) - żołnierz piechoty (front wschodni, Czarnogóra), po wojnie, do 1921 w służbie czynnej WP, oraz
Jan Wraga (ur. 1898) - żołnierz piechoty, trzy lata na froncie.


STRONA GŁÓWNA