English version

Tomek

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Urbański
2. Data urodzenia  14.11.1875
3. Miejsce urodzenia  Tymbark
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  20 pułk piechoty
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Lwów
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż Komandorski Odrodzonej Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Więcej:

1) Odbył jednoroczną służbę wojskową w 20 pułku piechoty od 1 października 1899r.

2) W latach 1914-16 był sędzią w wojsku polowym, a następnie w polowej służbie pocztowej.

3) W trakcie jednorocznej służby był studentem UJ (tam też w 1909r zdobył tytuł doktora). Przed służbą jako sędzia, a póniej w polowej służbie pocztowej, był pracownikiem ministerstwa handlu i przemysłu w Wiedniu.


STRONA GŁÓWNA