English version

 Tokarz_Gintowt

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Tokarz
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Niestety posiadam tylko skromne informacje o moim przodku.


STRONA GŁÓWNA