tapl75

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Edward Litwin (Eduard Litwin)
2. Data urodzenia  15 III 1898
3. Miejsce urodzenia  Nowosielce / Sanok / Galizien
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Bałkany
8. Odznaczenia, odznaki  

Fotografie:
Kliknij aby powiększyć


Edward Litwin (po lewej)


Edward Litwin (pierwszy z lewej)

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Michał Jasiński (Michael Jasinski)
2. Data urodzenia  24 IX 1872
3. Miejsce urodzenia  Nadolany / Sanok / Galizien
4. Zmobilizowany  1914?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Michał Hipner (Michael Hipner)
2. Data urodzenia  28 VIII 1888
3. Miejsce urodzenia  Kierniczki / Husiatyn / Galizien; zam. Sanok / Galizien
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Przemyśl ?
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Wojciech Rudy (Adalbert Rudy)
2. Data urodzenia  8 IX 1883
3. Miejsce urodzenia  Olchowa / Lisko / Galizien
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  K.u.K. Infanterie Regiment Nr 45, 9 Komp.
6. Przebieg służby i awanse  na pocz. 1916 trafił do niewoli w Astrachaniu, w Rosji
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Andrzej Stach (Andreas Stach)
2. Data urodzenia  21 XII 1878
3. Miejsce urodzenia  Olchowa / Lisko / Galizien
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Wg list strat: 45 IR? / 42 LstB.? / 54 IR?
6. Przebieg służby i awanse  Infanterist
Sprzeczne dane; wg list strat: 28 VIII 1915 trafił do niewoli na terenie powiatu krasnostawskiego i został internowany w Barnaul, w Rosji (45 IR?); 15-20 V 1916 zmarł (tot) (42 LstB., 3 Komp.); 30 VII 1918 zmarł (gestorben) (54 IR)
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: prapradziadek

1. Imię i nazwisko  Wiktor Gniewosz (Viktor Ritter von Gniewosz - Olexów)
2. Data urodzenia  14 II 1879
3. Miejsce urodzenia  Nowosielce / Sanok / Galizien
4. Zmobilizowany  1901
5. Jednostka  K.u.K. Husaren Regiment Nr 12 (1901-1912); K.u.K. Landwehr Ulanen Regiment Nr 3 (1912- ? )
6. Przebieg służby i awanse  1 X 1901 - 3 IV 1902 Einjährig Freiwilligen Schule in Przemyśl / 1 X 1901 Einjährig Husar / 1 IV 1902 Einjährig Tit. Corporal / 1 V - 30 IX 1902 służba zastępcza we Lwowie / 30 IX 1902 Einjährig Tit. Wachtmeister; przeniesiony do rezerwy / 1 I 1903 Cadet Reserve / 1 - 22 V 1904 ćwiczenia w Nagy Kikinda na Węgrzech / 1 I 1906 Leutnant Reserve / 3 - 11 IX 1912 ćwiczenia broni w Przemyślu, jako oficer ordynansowy jazdy 10. Regimentskommando / 16-24 IX 1913 manewry k. Tabora w Czechach południowych, w sztabie 4 Armii / 1917 wymieniany jako Oberleutnant
7. Miejsca pobytu  28 V 1915, 28 I 1916, 5 V 1917 Karlsbad (Karlowe Wary)
8. Odznaczenia, odznaki  

Fotografie:
Kliknij aby powiększyć

Więcej: Hofrat, Kämmerer


STRONA GŁÓWNA