English version

steifer

Przodek: Marian Steifer. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Marian Steifer
2. Data urodzenia  1889
3. Miejsce urodzenia  Wieś Wołoska, Bezirk Dolina, Galizien
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  1 p.arrtylerii fortecznej w Wiedniu,11 Batalion Saperów w Kiralyhaza, 1/11 kompania saperów, 1/22 kompania saperów (?)
6. Przebieg służby i awanse  Sierpień 1914 zmobilizowany, 17 września 1914 Szkoła Oficerów Rezerwowych w Krems, lipiec 1914 d-ca plut. saperów (front włoski), 1 stycznia 1916 awans na popdporucznika, luty 1918 porucznika., od 22 listopada 1918 w WP
7. Odznaczenia, odznaki  Goldene und Silberne Tapferkeitsmedaille, Signum Laudis, Militärverdienstkreuz, EK II

Więcej: Poszukuję wszystkich informacji związanych ze służbą i życiem w/w przodka.


Przodek: Marian Steifer. Pokrewieństwo: kuzyn dziadka

1. Imię i nazwisko  Marian Steifer
2. Data urodzenia  1892
3. Miejsce urodzenia  Kraków, Galizien (Korps Kommando I - Krakau)
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  K.u.K Kriegsmarine, brak bliższych danych
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Odznaczenia, odznaki  Militärverdienstkreuz

Więcej: Poszukuję wszystkich informacji związanych ze służbą i życiem w/w przodka.


STRONA GŁÓWNA