English version

slawek

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Dumiec
2. Data urodzenia  15.10.1897
3. Miejsce urodzenia  Drohobycz
4. Zmobilizowany  1914-1918
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Włochy
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA