English version

sevek

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Sylwester Pilc
2. Data urodzenia  1890
3. Miejsce urodzenia  Bezrik Turka
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

 

STRONA GŁÓWNA