English version

sasic

Pokrewieństwo: Pradziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Kliœ
2. Data urodzenia  22.10.1889
3. Miejsce urodzenia  Tresna
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA