English version

omega1

Przodek: Karol Stankiewicz. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Karol Stankiewicz
2. Data urodzenia  27.10.1891
3. Miejsce urodzenia  Kalwarija (Kalwaria Zebrzydowska), Bezirk Wadowice, Galizien (Korps Kommando I - Krakau)
4. Zmobilizowany  1912 ?
5. Jednostka  Ballon Komp.16 ?, KuK Luftfahrtruppen ?
6. Przebieg służby i awanse  Gefreiter rok ?
7. Odznaczenia, odznaki  Oznaka mechanika samolot. i oznaka obsługi balonów, oznaka obserwatora balonowego

Fotografie:


Drugi w drugim rzędzie od góry i od prawej


Widoczny tasak wojsk saperskich oraz Krzyż Mobilizacyjny po lewej stronie nad oznaką mech. samolot


STRONA GŁÓWNA