Olech

Pokrewieństwo: brat dziadka

1. Imię i nazwisko  Stanisław Olech
2. Data urodzenia  30.04.1895
3. Miejsce urodzenia  Żeglce/Krosno/Galicja
4. Zmobilizowany  czerwiec 1915
5. Jednostka  K.u.K. Sapperbataillon Nr 8, 2 Komp. 4 Zug, Feldpost 363
6. Przebieg służby i awanse  8 sierpnia 1915 szkolenie w K.u K. SappB Nr 10 II Ersatz Comp. I eng. Deveny a/D Ungarn
19 paździenika 1915 K.u.K. SappB Nr 8, 1 Komp, Feldpost 231 wyjazd na front wschodni
16-27 grudnia 1915 Mobles Reserve Spital No. 7/11 Kowel
31 grudnia 1915 K.u.K. Kriegspital in Brünn, Asperngasse, Baracke Nr III A
19 luty-1 marca 1916 Hilfz spital Svitavka, Morawy
12 marca 1916 powrót do Deveny - 10 SappB,
19 marca 1916 przydział do K.u.K. Sapperbataillon Nr 8, 2 Komp. 4 Zug, Feldpost 363
9 kwietnia 1916 wyjazd na front włoski – Rayon III
31 sierpnia 1916 wyjazd na front do Rumunii
6 lipca 1917 ostatnia karta korespondencyjna z Rumunii
sierpień 1917 ranny prawdopodobnie w bitwie pod Oituz - zniszczone ramię, przewieziony do K.u.K. Feldspital Nr 213 w Sosmezo
17 sierpnia 1917 śmierć na skutek utraty ramienia i osłabienia (wykrwawienia?), pochówek na cmentarzu w Sosmezo (obecnie Poiana Sarata)w Rumunii
7. Miejsca pobytu  Deveny, Praga, Przemyśl, Bukowina, Kowel, Brno, Deveny, front włoski Rayon III, front w Rumunii - Oituz, Sosmezo
8. Odznaczenia, odznaki  

Fotografie:


STRONA GŁÓWNA