English version

notro

Przodek: Piotr Bukowiec. Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Piotr Bukowiec
2. Data urodzenia  1883
3. Miejsce urodzenia  Dobrociesz, Bezirk Brzesko, Galizien (Korpskommando I - Krakau)
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  32 pp Obrony Krajowej lub 2. galicyjski p. Ułanow
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Odznaczenia, odznaki  ?

STRONA GŁÓWNA