nigel170939

Pokrewieństwo: wuj

1. Imię i nazwisko  Władysław Nalepa
2. Data urodzenia  ? ? 1897?
3. Miejsce urodzenia  Bez. Grybów, Galizien
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  20 pułk piechoty Nowy Sącz
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Serbia, jeniec w Niszu
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: zmarł w niewoli w Niszu w Serbii.


STRONA GŁÓWNA