English version

Mobi

Pokrewieństwo: PRADZIADEK

1. Imię i nazwisko  Andrzej Sieńko s. Jana
2. Data urodzenia  22.11.1873
3. Miejsce urodzenia  PIĄTKOWA /Lwów/Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Przemyśl
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Dostał się do niewoli rosyjskiej, był w niewoli stolarzem zmarł 05-14-1917 o 2 g.po poł. w miejscowości
Zaskiewiczach? (lub podobne brzmienie). W księgach parafialnych napisane jest, że tę wiadomość przyniósł Dziepak z
Futomy z niewoli rosyjskiej.


STRONA GŁÓWNA