English version

Mieczyslaw

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Władysław Górnikiewicz
2. Data urodzenia  29.05.1878
3. Miejsce urodzenia  Kraków Galicja
4. Zmobilizowany  1917 ?
5. Jednostka  Pobór w Cieszynie
6. Przebieg służby i awanse  sierżant bitwa nad rz. Piave w Italii
7. Miejsca pobytu  porucznik w Misjii Wojskowej w Italii
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: poczta polowa VI/55. Był w obozie jenieckim w1918r. W 1919 r. awansowany na porucznika błękitnej armii z misją wojskową we Włoszech pod bezpośrednimi rozkazami kpt. Rogozińskiego.


STRONA GŁÓWNA