English version

max

Przodek: Ferdynand Stefanków. Pokrewieństwo: dziadek macierzysty

1. Imię i nazwisko  Ferdynand Stefanków
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Stanisławów
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  Zugsfurer
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Zginął w 1917 r


max

Przodek: Jan Załucki. Pokrewieństwo: dziadek macierzysty

1. Imię i nazwisko  Jan Załuckic
2. Data urodzenia  1875
3. Miejsce urodzenia  Kołomyja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  Zugsfurer
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Uweagi: Dane z Testimonium Copulationis


max

Przodek: Józef Wojtowicz. Pokrewieństwo: dziadek po mieczu

1. Imię i nazwisko  Józef Wojtowicz
2. Data urodzenia  01.05.1898
3. Miejsce urodzenia  Strzałki powiat Bóbrka
4. Zmobilizowany  1916
5. Jednostka  21. pułk piechoty
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Front Włoski Gerz-Udino-Ariano Ferro pod Piawą powrót z frontu 12 listopada 1918
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż i Medal Niepodległości, Medal za Wojnę 1918-1920

Więcej: Wstąpienie do Wojska Polskiego 27 maja 1919 Batalion Żandarmerii Polowej służba jako Żandarm Zapasowy następnie wojska samochodowe Nr 6 w Jarosławiu.
Więziony w 1919 r przez władze ukraińskie za pracę Niepodległościową.


STRONA GŁÓWNA