marianz13

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Kazimierz Triczka
2. Data urodzenia  1886
3. Miejsce urodzenia  Buczacz 
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Wyszedł z domu w Buczaczu prawdopodobnie w 1919 roku. Ponoć był w służbach sanitarnych armii austriackiej. Od 1919 r. wszelkie wieści o moim dziadku zaginęły. Nie znamy nawet miejsca pochówku.


STRONA GŁÓWNA