English version

Marek_W

Pokrewieństwo: pradziadek mateczny

1. Imię i nazwisko  Karol Józef (Karl Joseph)v. Steinbach
2. Data urodzenia  1845
3. Miejsce urodzenia  n/n
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  Oficer zawodowy, 1902-pensjonowany, 09.01.19014 Titular generalmajor
7. Miejsca pobytu  w 1914 we Lwowie gdzie zmarł 02.02.1914
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: prawdopodobnie zawodowo związany z 55 IR Brzeżany/Tarnopol, potem służba we Lwowie do emerytury


Pokrewieństwo: Dziadek mateczny

1. Imię i nazwisko  Ludwik Edward (Ludwig Eduard) v. Steinbach
2. Data urodzenia  24.03.1889
3. Miejsce urodzenia  Brzeżany
4. Zmobilizowany  18.08.1908 jako oficer zawodowy, 1920 W.P.
5. Jednostka  47 p.p., 16 p.strz., 26 dyw.p., 12 p.strz.,
6. Przebieg służby i awanse  18.08.1908-kadet zastepca oficera d-ca plutonu; 01.11.1909-podporucznik, 19.09.1914 d-ca kompanii; 26.07.1914-porucznik; 21.10.1914 ranny nad Sanem, do 31.08.1915 w szpitalu; 01.09.1915-adiutant Komendy Obwodowej w Lublinie; 01.05.1916-ofic. stacyjny okrę. etapowego IV Armii; 02.08.1916-adiutant-kierownik Kancelarii w Wydziale Gospodarczym Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie; 01.11.1917-kapitan; 29.01.1917-referent dla spraw Legionów
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  wg danych z dokumentacji CAW: order Franciszka Józefa z dek.woj., Signum Laudis z mieczmi i dek.woj., Krzyż Liniowy Karola, medal ranionych, medal wojskowy, Krzyż Jubileuszowy 1908, Krzyż Niemieckiego Zakonu Rycerskiego

Pokrewieństwo: Najstarszy brat mojego dziadka

1. Imię i nazwisko  Karol v. Steinbach (Karl Wilhelm Adolf) v. Steinbach
2. Data urodzenia  01.12.1880
3. Miejsce urodzenia  Lwów
4. Zmobilizowany  01.09.1899 jako oficer zawodowy, od 15.11.1918 W.P.
5. Jednostka  55 IR
6. Przebieg służby i awanse  01.09.1899-kadet zastepca oficera, 01.11.1900-podporucznik, 01.11.1906-porucznik, 01.05.1914-kapitan, 01.11.1918-major
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: młodszy brat mojego dziadka matecznego

1. Imię i nazwisko  Antoni Augustyn (Anton Augustin) v.Steinbach
2. Data urodzenia  20.07.1893
3. Miejsce urodzenia  Brzeżany, Galicja
4. Zmobilizowany  18.08.1913
5. Jednostka  18.08.1913
6. Przebieg służby i awanse  do 31.10.1918 cały czas w 87 p.p., 18.08.1913 chorąży, 01.08.1914 podporucznik, 01.09.1915 porucznik
7. Miejsca pobytu  ?
8. Odznaczenia, odznaki  Dane w/g CAW: Order Żelaznej Korony 3kl. z dekoracjš wojennš i mieczami, Wojsk. Krzyż Zasługi 3 kl., Medal Zasługi z Mieczami, Medal za rany z 3 paskami, Krzyż Frontowy ces. Karola

Uwagi: Ukończył Szkołę Kadetów w Krakowie, kurs dowódców baonu w Casa Mai (?) we Włoszech. Ranny trzykrotnie w I W.Ś. Do 1922r. porucznik w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich (Cieszyn).


Pokrewieństwo: drugi pradziadek mateczny

1. Imię i nazwisko  Jakub Kłyś
2. Data urodzenia  23.07.1874
3. Miejsce urodzenia  Modlnica Wielka
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  kapral
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA