Manfred

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Marcin Trembiński
2. Data urodzenia  12.11.1896
3. Miejsce urodzenia  Żydaczów / Galicja
4. Zmobilizowany  24.12.1915 (?)
5. Jednostka  5. Feldkompagne, k.k. Landwehrinfanterieregiment Prag Nr 8
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA