maja

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Martin Fursteceller
2. Data urodzenia  1889
3. Miejsce urodzenia  Pograny kmin Nitra
4. Zmobilizowany  1914
5. Jednostka  1. Armia
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Zmarł III w 1915 w Galicji


STRONA GŁÓWNA