English version

maga100

Przodek: Władysław Onyszkiewicz. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Władysław Onyszkiewicz
2. Data urodzenia  04.12.1885
3. Miejsce urodzenia  Oleszyce pow.Cieszanów
4. Zmobilizowany  08/1914
5. Jednostka  8 p a c, 18 p a c (z ks. wojsk.)
6. Przebieg służby i awanse  wojna serbsko-austriacka, front włoski do 1917r, szeregowy
7. Miejsca pobytu  bitwy Goryca, Bargo (lub Borgo), Lewiko - inf. z ks. wojskowej
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż Wal. (miedz, zwykły ?)

 

Mój dziadek to ten z prawej strony na dole trzymający tablicę  Odwrotna strona zdjęcia z nazwiskami i miejscem pochodzenia pozostałych osób

STRONA GŁÓWNA