English version

Maciej

Przodek: Stanisław Głownia. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Stanisław Głownia
2. Data urodzenia  25.01.1896
3. Miejsce urodzenia  Krzeszowice, Bezirk Chrzanów, Galizien (Korps Kommando I - Krakau)
4. Zmobilizowany  25.02.1915 r.
5. Jednostka  Schutzen-Inf-Reg.Nr.16 w Wagstadcie na Morawach
6. Przebieg służby i awanse  25 lutego 1915 r. wcielony do Schutzen-Inf-Reg.Nr.16 w Wagstadcie na Morawach.1 lipca 1915 r. odszedł na front rosyjski na Wołyń z 2 baonem marszowym. W maju 1917 r. przeniesiony do Kaiserschutzenreg.Nr.1.Wels/Austria Górna.18 czerwca 1917 r. odszedł z 3-cią komp. XXX marszowego baonu na front włoski. We wrześniu 1917 r. przydzielony do Hochgebirgskomp. w Tyrolu Południowym odcinek "Adamello". Z końcem października 1917 r. przydzielony na kurs przewodników górskich. W grudniu 1917 r. przydzielony do 12 Bergfuhrerkomp. /49 Dyw.Piech./ w Tyrolu Południowym odcinek "Adamello", gdzie był do 15 października 1918 r.
7. Odznaczenia, odznaki  Brak danych

Więcej: Od sierpnia 1914 roku do stycznia 1915 roku 2 Pułk Legionów Polskich, 8 Kompania. Po osiągnięciu wieku poborowego w Armii Austriackiej wcielony do wojska austriackiego. 
Od lutego 1915 do lipca 1915 przebywał w Chargenschule bei Shloss In Richter Wagstadt
od 10 listopada 1918 do 18 kwietnia 1921 roku Wojsko Polskie.
1939 kampania wrześniowa
1939 - 1940 internowanie w Rumuni
1940 - 1942 niewola niemiecka
1943 - 1945 żołnież AK
Zmarł 1971 roku


STRONA GŁÓWNA