English version

Leszek

Przodek: Rudolf Lakwaj (Laquay). Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Rudolf Lakwaj (Laquay)
2. Data urodzenia  14.04.1877
3. Miejsce urodzenia  Kraków, Galizien (Korps Kommando I - Krakau)
4. Zmobilizowany  Maj 1915
5. Jednostka  I Zugweise, 4 Baon, 16 Kompagnie, 13 Inf. Regiment "Krakowskie Dzieci"
6. Przebieg służby i awanse  Szkolenie- Nowy Jiczin, front wschodni
7. Odznaczenia, odznaki  ?

Więcej: Wziety do niewoli rosyjskiej 7 września 1915 r. i nie odnaleziony przez Czerwony Krzyż


STRONA GŁÓWNA