leśnik73

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Ciba
2. Data urodzenia  07.12.1890
3. Miejsce urodzenia  Sobów, powiat Tarnobrzeg
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  pułk ułanów nr?
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Ołomuniec, front bałkański
8. Odznaczenia, odznaki  

Pokrewieństwo: Pradziadek

1. Imię i nazwisko  Stanisław Krudys
2. Data urodzenia  1882
3. Miejsce urodzenia  Grębów, powiat Tarnobrzeg
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  40pp lub 17pp pierwsza kompania
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Zginął w pierwszych dniach wojny najprawdopodobniej pod Kraśnikiem
8. Odznaczenia, odznaki  Signum Memoriae, nadany chyba pośmiertnie

Więcej: Nie wrócił z wojny, poszukiwany przez prababkę, w aktach urzędowych nie było żadnej informacji na ten temat, ponoć odnalazła świadków śmierci i na tej podstawie otrzymywała rentę dla wdów.


STRONA GŁÓWNA