English version

lahim

Pokrewieństwo: Dziadek po mieczu

1. Imię i nazwisko  Beniamin Piotr Kotarba
2. Data urodzenia  22.02.1893
3. Miejsce urodzenia  Świątniki Górne/Podgórski(Kraków)/Galicja
4. Zmobilizowany  1 sierpnia 1914 Drohobycz - Lwów
5. Jednostka  Armia austro-węgierska XI.Korpus 30 baon strz.pol.
6. Przebieg służby i awanse  01.08.14 Lwów, Duranda, Igló na Spiżu, Koeflach w Styrii, 16.12,1914-20.02.1915 front
rosyjski nad Dunajcem - kapral,02 - 04.1915 szpital Brzesko,Wadowice,Znojmo(Morawy), 05 - 06.1915 szkoła oficerów
rezerwowych XI Korp. Feldbach/Styria, 06-08.1915 plutonowy, sierżant, asp. na kadeta w Koeflach i
Biharpuspeki/Wielki Waradyn, 06-12.1915 sierżant kadet d-ca plut przy 14 komp.marsz.30 baonu strz.pol. w
Lienz/Tyrol, 12.1915-02.1916 kadet i choršży,d-ca plut na fr włoskim w Karyntii, od 1.08.1916 ppor na fr. włoskim,
oficer wywiadu i gazowy nad górną Soczą, ofenz.austr. między Brentą i Piawą oraz w płd Tyrolu, 05-06.1918 kurs
ogicerów gazowych w Wiedniu, front włoski w Mezza Lombardo /płd.Tyrol do końca 10.1918, 28.10 - 01.11.1918
komp.zapas.30 baony strz.pol. we Lwowie, 1.11.1918 awans na por.
7. Miejsca pobytu
8. Odznaczenia, odznaki  Sr. medal waleczn I kl -1915, Signum Laudis z Mieczami 1917, Krzyż Żołnierski Karola 1918

Więcej: Interesują mnie wszelkie dane o XI Korpusie, 30 baonie strzelców polnych ze Lwowa, stanie osobowym zwłaszcza
Polaków, może gdzieś w rodzinnych archiwach przewija się to nazwisko, fotografie z działań wojennych 30 baonu i jego
14 kompanii marszowej.


STRONA GŁÓWNA