English version

Kunzite

Przodek: Mieczysław Czerwiński. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Mieczysław Czerwiński
2. Data urodzenia  7.02.1891
3. Miejsce urodzenia  Świątniki Górne
4. Zmobilizowany  styczeń 1915
5. Jednostka  7 Korps. Telegrafen-Abteilung
6. Przebieg służby i awanse  od 1916 kapral (Korporal)
7. Miejsca pobytu  1915 - Gorizia, Skopo; 1916 - Kostanjevica, Duino, Daniel; 1917 Włochy nad Isonzo
8. Odznaczenia, odznaki  wojsk telegraficznych

STRONA GŁÓWNA