English version

kufferka

Przodek: Erazm Gąsiorowski. Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Erazm Gąsiorowski
2. Data urodzenia  09.02.1878
3. Miejsce urodzenia  Wólka Turebska
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  Szeregowy
7. Odznaczenia, odznaki  ?

Fotografie i pocztówki:


Awers


Rewers

Awers

Rewers

Więcej: Blaszane odznaki na kołnierzu bluzy (mod. 1916) wskazują na to, że był żołnierzem wojsk kolejowych. W Korneuburgu brał udział w szkoleniu.
W "cywilu" był nauczycielem w Woli Pławskiej k. Mielca, potem kierownikiem szkoły powszechnej w Wargowie k. Objezierza (Wielkopolska).
Zmarł w Rozwadowie 22.03.1941 r.


Przodek: Antoni Dobrowolski. Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Antoni Dobrowolski
2. Data urodzenia  09.06.1869 lub 13.06.1868
3. Miejsce urodzenia  Stare Brody, Galizien (Korps Kommando XI - Lemberg)
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Odznaczenia, odznaki  ? 

Fotografie:

Uwagi: W cywilu pracował jako mistrz kotlarz, budował kotły w gorzelniach i kotły parowe dla kolei. Zasłużony w obronie Lwowa. Zmarł we Lwowie 13.05.1943.


Przodek: Władysław Gąsiorowski. Pokrewieństwo: brat pradziadka

1. Imię i nazwisko  Władysław Gąsiorowski
2. Data urodzenia  04.12.1894
3. Miejsce urodzenia  Wólka Turebska
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  ?
6. Przebieg służby i awanse  ?
7. Odznaczenia, odznaki  ? 

Uwagi: Zginął podczas działań wojennych w 1914 r.


STRONA GŁÓWNA