ktos451

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Emil Stafiniak
2. Data urodzenia  19.08.1899 ?
3. Miejsce urodzenia  Brunary
4. Zmobilizowany  1916/1917 Ołomuniec
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  front włoski 
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Prawdopodobnie był ordynansem wysokiego oficera (generała?).


STRONA GŁÓWNA