krzaja

Przodek: Cyryl Krzak. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Cyryl Krzak
2. Data urodzenia  1.03.1898
3. Miejsce urodzenia  Męcina, pow. Limanowa
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  20pp, IV batalion, komp. szturmowa
6. Przebieg służby i awanse  Ranny odłamkiem w głowę w czasie XI  bitwy pod Isonzo. Włochy
7. Miejsca pobytu  IX. 1917r. szpital w Wiedniu 
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej:


STRONA GŁÓWNA