English version

Kora

Pokrewieństwo: brat babci

1. Imię i nazwisko  Kazimierz Sater
2. Data urodzenia  ok.1900
3. Miejsce urodzenia  Niepołomice
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Zginął w Temesvarze na Węgrzech, (obecnie Rumunia)


STRONA GŁÓWNA