Kingu88

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Ludwik Witek
2. Data urodzenia  25.08.1896
3. Miejsce urodzenia  Racławówka
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: użył w ułanach


STRONA GŁÓWNA