English version

kapelus

Przodek: Michał Kapełuœ. Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Michał Kapełuœ
2. Data urodzenia  20.11.1899
3. Miejsce urodzenia  Budynin
4. Zmobilizowany  1918?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA