English version

JOTES

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Szczerbowski
2. Data urodzenia  28.07.1872
3. Miejsce urodzenia  Brzezinka pow.Oœwięcim-Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

 

Więcej: Zmarł w szpitalu w Cieszynie 14.02.1918 na grypę hiszpańską ,pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie w zbiorowej mogile /dział XXVI/.


STRONA GŁÓWNA