English version

joculus

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Lewanda
2. Data urodzenia  10.11.1891
3. Miejsce urodzenia  Rzeszów, Galizien (Korps Kommando X Przemyśl)
4. Zmobilizowany  1911
5. Jednostka  4 Batalion Strzelców
6. Przebieg służby i awanse  Sierżant
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Fotografie:


 

STRONA GŁÓWNA