Joanna

Pokrewieństwo: stryj męża

1. Imię i nazwisko  Konstanty Lewicki
2. Data urodzenia  1892
3. Miejsce urodzenia  Olesko-Złoczów-Galizien
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  IR Nr 87, 16. Komp.
6. Przebieg służby i awanse  zginął 2.10.1916 - stopień Lt. i. d. Res
7. Miejsca pobytu  na końcu - Albania?
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Syn Aleksandra Lewickiego - proboszcza parafii gr. kat. w Olesku i Łucji z Lityńskich; uczeń klasy maturalnej gimnazjum w Brodach. Szukam dalszych informacji o Kostku.


STRONA GŁÓWNA