English version

JerzyG

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Marian Guła s. Tomasza i Rozalii
2. Data urodzenia  8.12.1899
3. Miejsce urodzenia  Stryj, Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  Austr. Kolum. 243., szereg.
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: żołnierz armii austriackiej, 3 listopada 1918 r wzięty do niewoli włoskiej z przydziałem do Primo Auto-parku w Weronie. W 1919r wstąpił do formowanej we Włoszech Armii Polskiej, obóz A.P w Bolonii-przydział do I-wszej Kompani,po trzy miesięcznym okresie przeniesiony do obozu A.P w Pontekio, z końcem 1919r powrócił do kraju.


STRONA GŁÓWNA