English version

Jerzy Kazieczko

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Kazieczko
2. Data urodzenia  10.07.1887
3. Miejsce urodzenia  Zagrobela/Tarnopol/Galicja 
4. Zmobilizowany  1908 rok, żołnierz zawodowy
5. Jednostka  9 Pułk Dragonów, 9 DR
6. Przebieg służby i awanse  sierżant (wahmajster)
7. Miejsca pobytu  Brody, Lwów, XI Korpus
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Uczestnik I WS - zdemobilizowany w 1919 roku


STRONA GŁÓWNA