English version

JeGi1201

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Górski
2. Data urodzenia  12.06.1898
3. Miejsce urodzenia  Rożniatów pow. Jarosław
4. Zmobilizowany  07.02.1916 Jarosław?
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  do 31.10.1918
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Internowany? we Włoszech wrócił do kraju z armią gen. Hallera


STRONA GŁÓWNA