jansob

Pokrewieństwo: wujek

1. Imię i nazwisko  Jan Świątyniowski
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Białobrzegi, Łańcut, Galicja, Austria
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: był potem w armii hallera


STRONA GŁÓWNA