English version

jaro

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Jan Rostkowski
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Hnilcze, Podhajce, Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA