Jarczyk

Pokrewieństwo: dziadek

1. Imię i nazwisko  Andrzej Wróbel
2. Data urodzenia  13.11.1985
3. Miejsce urodzenia  Lipniki/Mościska/Galicja
4. Zmobilizowany  ? prawdopodobnie ochotnik
5. Jednostka  K.u.K. Kriegsmarine
6. Przebieg służby i awanse  stopień służbowy Waffengast, telegrafista
7. Miejsca pobytu  lekki krążownik (Rapidkreuzer) SMS „Helgoland”
8. Odznaczenia, odznaki Karl Truppenkreuz, Bronzene Tapferkeitsmedaille 

STRONA GŁÓWNA