English version

Janek

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Włodzimierz Panasiewicz
2. Data urodzenia  
3. Miejsce urodzenia  Kraków
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  16 L.I.R. ?
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA