English version

Jan

Pokrewieństwo: dziadek z linii matki

1. Imię i nazwisko  Jan Musiał
2. Data urodzenia  1888
3. Miejsce urodzenia  Zarzecze, Bezirk/powiat : Jasło, Galizien (Korps Kommando I - Kraków)
4. Zmobilizowany  1909 ?
5. Jednostka  ? Galizisches Ulanenregiment Nr.2, 4-ty szwadron Niepołomice
6. Przebieg służby i awanse  ? 1909-1911 służba z poboru awans od szeregowca do Korporala, sierpień 1914-1916 zmobilizowany i służba w zwiadowczym oddziale ułanów na froncie austriacko-rosyjskim, 1916-1918 niewola rosyjska w głębi Rosji
7. Miejsca pobytu  Niepołomice koło Krakowa, front wschodni, Rosja (niewola)
8. Odznaczenia, odznaki  W latach 1909-1911 dwie odznaki kwalifikacji : Schuetzenauszeichnung fuer Kavallerie (kawaleryjska odznaka strzelecka) i/lub Reiterauszeichnung fuer die Kavallerie (odznaka jeŸdŸcy k.u.k. i k.k. Kavallerie) i/lub Scharfschuetzenauszeichnung fuer die Kavallerie Kawaleryjska odznaka snajperów) ; w czasie wojny możliwe odznaczenia bojowe 

Więcej: Po wzięciu do niewoli został wywieziony w głšb Rosji, gdzie warunki były bardzo ciężkie. Zmarł w 1962 w Żółkowie pow Jasło.

Jan Musiał 2-gi od lewej
ok. 1910 r prawdopodobnie Niepołomice k. Krakowa


Jan Musiał od lewej.
ok. 1911
zrobiono w Z. Fotograficznym F. Zakulski, Kraków, Karmelicka 20

STRONA GŁÓWNA