English version

jaklika

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Franciszek Grzyb
2. Data urodzenia  06.11.1888
3. Miejsce urodzenia  Święcany, Jasło
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Są informacje, że brał udział w kampanii włoskiej i że został w niej ranny.


STRONA GŁÓWNA